۱۹۳۴ میلادی شهادت قهرمان ملی مردم نیکاراگوئه

123

از سال۱۹۲۷جنبش رهایی بخش مردم نیکاراگوئه تحت رهبری «آگوستو سزار ساندینو» علیه اشغالگران خارجی گسترش یافت.‌ «ساندینو» توانست با تشکل و تسلیح نیروهای میهن پرست و وارد آوردن ضربات گسترده نظامی بر اشغالگران، سرانجام آنها را در سال۱۹۳۳ از نیکاراگوئه بیرون براند. اما یک سال بعد در توطئه ایی که توسط مزدوران گارد به اجرا در آمد «آگوستو سزار ساندینو» قهرمان ملی مردم نیکاراگوئه به همراه تعدادی از یارانش به شهادت رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here