۱۹۳۲ میلادی نخستین زن سناتور در آمریکا

14

«هاتی کاراوی» دبیر دبیرستان که همسرش سناتور ایالت «آرکانزا» بود، پس از درگذشت همسرش در دسامبر ۱۹۳۱ تا انجام انتخابات فرعی، به عنوان سناتور موقت انتخاب شد. ابراز شایستگی «هاتی» در این یک ماه بهگونهیی بود که در انتخابات فرعی و دو انتخابات سراسری بعد از آن بر رقیبانش پیروز شد و ۱۲سال و چند ماه سناتور بود. انتخاب وی به سناتوری باعث شد پای زنان به سنای آمریکا باز شود

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here