۱۹۳۲ میلادی در گذشت «برنشتاین»

106
Bernstein_Eduard_1895-min

«ادوارد برنشتاین» صاحب فرضیه تجدید نظر طلبی در مارکسیسم در ۸۲سالگی درگذشت. «برنشتاین» رهبر سوسیال دموکراتهای آلمان که زمانی از مارکسیست‌های فعال بود, بعداً تئوریهای خود را در روزنامة سوسیال دموکرات در انگلستان بهچاپ رساند. وی معتقد بود سرمایه داری از درون متلاشی نمیشود و طبقه کارگر در یک روند دموکراتیک باید به حقوقش برسد نه با مبارزة قهرآمیز. مارکسیست‌ها نظریات وی را با عنوان تجدید نظر طلبی یا رویزیونیسم محکوم میکنند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here