۱۹۲۷ میلادی تظاهرات و اعتصاب عمومی شانگهای و آغاز پایان اشغال چین

157

در این روز تظاهرات و اعتصاب عمومی، حرکت اعتراضی مردم چین در اعتراض به اشغال نظامی شانگهای از سوی انگلستان آغاز شد که چندین روز ادامه داشت و نهال لفتیسم چینی (سوسیالیسم + کنفوسیوسیسم + ناسیونالیسم چینی) را بارور کرد. این تظاهرات بزرگترین واکنش مردم چین نسبت به مداخله و نفوذ قدرتهای خارجی پس از جنبش مشت زنان ( مردم بدون اسلحه )سال۱۹۰۰ بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here