۱۹۲۶ميلادی در گذشت كلود مونه نقاش فرانسوی

71

«كلود مونه» از نقاشان برجستة مكتب «امپرسيونيسم» در ۸۶سالگی درگذشت. وی از نخستين نقاشانی بود كه در كنار «پيسارو» و «سيسيلی» سوژه‌های خود را از ميان موضوعات طبيعی و فضای آزاد برگزيد و توجه خود را بر تاثيرات نور بر پديده‌ها متمركز ساخت. از همينرو آثار «مونه» از لطافت و شفافيت خاصی برخوردار است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here