۱۹۲۴ میلادی در گذشت لنین رهبر انقلاب شوروی

27

«ولادیمیر ایلیچ لنین» رهبر انقلاب شوروی در ۵۴سالگی درگذشت. وی که بهعلت فعالیتهای سیاسی علیه تزار دستگیر شده بود, پس از آزادی, در سال۱۹۰۲ اثر معروف خود بهنام «چه باید کرد» را منتشر کرد. لنین پس از یکشنبه خونین ۱۹۰۵ که به قتلعام کارگران در مقابل کاخ تزار منجر شد از روسیه خارج گردید تا بلشویکها را سازماندهی کند. او در بهار۱۹۱۷ به شوروی بازگشت و رهبری بلشویکها را بهعهده گرفت و انقلاب سوسیالیستی را به پیروزی رساند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here