۱۹۱۹ میلادی مرگ روزا لوکزمبورگ

9

روزا لوکزمبورگ» رهبر قیام مسلحانه سوسیالیست‌های آلمان، پس از دستگیری، به دست مأموران دولت و مخالفانش، در ۴۸سالگی کشته شد. وی که با انتشار چند کتاب و رساله از جمله کتاب «انباشتن سرمایه» در ردیف نظریه پردازان سوسیالیسم قرار گرفت، ضمن مخالفت شدید با افکار ناسیونالیستی، بهترین نوع دموکراسی را نظام شورایی میدانست تا همه مردم در تنظیم امور خود مشارکت داشته باشند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here