۱۹۱۹ میلادی تأسیس جامعه ملل

181
UN-New

پس از جنگ بینالملل اول و در مذاکرات ورسای با پیشنهاد تأسیس «جامعة ملل» موافقت شد ولی نخستین اجلاس آن در ۱۰ژانویه۱۹۲۰ تشکیل شد. مقر «جامعة ملل» که ایران از اعضای اولیة آن بود, در شهر ژنو قرار داشت. این جامعه که در آن امتیاز خاص و حق «وتو» وجود نداشت بر پایه اصول ۱۴گانه «وودرو ویلسون» رئیس جمهور وقت امریکا تأسیس شده بود تا حافظ صلح و حقوق اعضا باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here