۱۹۱۹ میلادی تأسیس جامعه ملل

16
جامعه ملل»

پس از جنگ بین الملل اول و در مذاکرات ورسای با پیشنهاد تأسیس «جامعه ملل» موافقت شد ولی نخستین اجلاس آن در ۱۰ژانویه۱۹۲۰ تشکیل شد. مقر «جامعه ملل» که ایران از اعضای اولیه آن بود, در شهر ژنو قرار داشت. این جامعه که در آن امتیاز خاص و حق «وتو» وجود نداشت بر پایه اصول ۱۴گانه «وودرو ویلسون» رئیس جمهور وقت امریکا تأسیس شده بود تا حافظ صلح و حقوق اعضا باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here