۱۹۱۹ ميلادی نخستين زنی که عضو پارلمان انگلستان شد

115

در اين روز «ليدي نانسي آستور» كه در يك مبارزه انتخاباتي با اكثريت چشمگيري به پيروزي رسيده بود، بهعنوان نخستين عضو زن مجلس نمايندگان انگلستان سوگند ياد کرد. وي که در «آمريکا» بهدنيا آمده و تابعيت انگلستان را پذيرفته بود، تا سال ۱۹۴۵ کرسي خود را در مجلس «انگلستان» حفظ کرد. «نانسي» از زنان پيشتاز انگلستان در امر برابري و حقوق زنان بود و سال ۱۹۶۴ در ۸۵ سالگي درگذشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here