۱۹۱۶ ميلادی زادروز كاشف ساختار ملكولی DNA

9

«دكتر فرانسيس كريك» پس از كشف ساختار ملكولی DNA در مارس۱۹۵۳ گفت همه موجودات زنده داری «دی ان ا» هستند و اين كشف كليد اكتشافات مهمی خواهد بود. وی افزود ديگر تكلم به يك زبان و اقامت در يك نقطه جغرافيايی دليل انتساب فرد به يك نژاد نيست.

با اين آزمايش، در ماه مه ۲۰۰۶ معلوم شد كه يك استاد دانشگاه در ايالت فلوريدای آمريكا از نسل چنگيزخان مغول است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here