۱۹۱۵ میلادی خون کاول و روز جهانی پرستار

133

«ادیت کاول» انگلیسی که از سن ۲۰ سالگی وارد حرفه پرستاری شد، جهت ایجاد تحولی بنیادی در این رشته و کسب آموزش‌های پزشکی به بلژیک سفر کرد تا در آنجا مدرسه عالی پرستاری را بنیاد بگذارد.

با اشغال «بلژیک» در جریان «جنگ جهانی اول», «کاول» با تلاشی شبانهروزی به نجات جان بیماران و کمک به مجروحان پرداخت و حاضر نشد بهخاطر نجات خودش به کشورش بازگردد.

سرانجام «ادیت کاول» به جرم کمک به مجروحان دستگیر شد و در برابر جوخة اعدام آلمان‌ها قرار گرفت. وقتی افسر آلمانی برای لحظات طولانی به او خیره شد تا او را در هم بشکند «کاول» با قاطعیت و با لبخندی بر لب گفت: «خوشوقتم که برای آرمانم جان میدهم» و افسر آلمانی بلافاصله فرمان شلیک داد. از آن پس روز ۱۲ اکتبر، روز جهانی پرستار نامیده میشود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here