۱۹۱۵ میلادی استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ

4

برای نخستین بار در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای آلمان در جبهه روسیه بر ضد سربازان این کشور از سلاح شیمیایی (گاز خفه کننده) استفاده کردند. این سلاح را شیمیدانهای آلمانی ساخته بودند. استفاده از این گاز سمی در آن روز، در عین حال نخستین آزمایش آن بود و بعد از آن نیروهای آلمانی از سلاحهای شیمیایی در ابعاد گسترده تری در جبهه فرانسه استفاده کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here