۱۹۱۰ میلادی درگذشت جیمز ویلیام؛ فیلسوف آمریکایی و تئوریسین پراگماتیسم

162

«جیمز ویلیام» یکی از بانیان فلسفة «پراگماتیسم» به تدریس «کالبدشناسی», «فیزیولوژی» و «فلسفه» مشغول بود. «پراگماتیسم» به معنی «مصلحت گرایی» فلسفهایست که درآن اصالت عمل با منافع روز تنظیم میشود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here