۱۹۰۵ میلادی سرکوب قیام مردم روسیه توسط تزار

154

مبارزات مردم روسیه علیه دیکتاتوری تزار به یک تظاهرات بزرگ ۱۵۰هزار نفری در مسکو انجامید. تزار «نیکلای دوم» امپراتور روسیه، برای سرکوب تظاهرکنندگان، آنها را به توپ بست. در جریان این توپباران بیش از ۱۰هزار تن از مردم مسکو کشته شدند. تزار با این سرکوب وحشیانه چند صباحی سرنگونیاش را عقب انداخت اما ۱۲سال بعد قیام مردم روسیه برای همیشه به حکومت او و تزاریسم پایان داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here