۱۹۰۵ میلادی زادروز امانوئل لویناس؛ فیلسوف فرانسوی

167

«امانوئل لویناس» فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی که تلاش بسیاری کرد تا نظرات اگزیستانسیالیستهای فرانسه و آلمان را به هم نزدیک کند، در این روز بهدنیا آمد. او از سال۱۹۳۰ تا ۱۹۹۳ کتابهای فلسفی متعدد بهویژه در رابطه با اگزیستانسیالیسم منتشر ساخت که از میان آنها «وجود و موجودات»، «آن سوی وجود», «پدیده شناسی» و «واقعیت وجود» معروفتر هستند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here