۱۹۰۳ میلادی درگذشت گوگن نقاش فرانسوی

195

«پل‌گوگِن» در سال ۱۸۴۸ در فرانسه بهدنیا آمد. او نقاشی را از سالهای ۱۸۷۰ آغاز کرد و دیری نگذشت که بهعلت ارائهٌ سبک جدیدش در نقاشی معروف گردید. «گوگن» بهدلیل توجه ویژه‌اش به عنصر انسانی و همچنین بهعلت فعالیت‌هایش علیه نیروهای استعماری جایگاه خاصی در میان نقاشان قرن نوزدهم دارد و از او آثار گرانبهایی برجای مانده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here