۱۹۰۰ میلادی تأسیس حزب کارگر انگلستان جیمز هاردی

0

۸سال پس از راهیابی «جیمز هاردی» کارگر معدن بخ مجلس نمایندگان, اتحادیه های کارگری انگلستان تأسیس حزب کارگر را اعلام داشتند. این حزب ۶سال پس از تأسیس, ۲۹ نماینده و ۴سال بعد ۴۲نماینده را به پارلمان فرستاد و بهتدریج در رقابت با حزب محافظه کار, جای حزب لیبرال را گرفت. حزب کارگر در سال۱۹۲۴ برای نخستین بار موفق به تشکیل کابینه گردید و زمام امور انگلستان را بهدست گرفت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here