۱۹۰۰ میلادی اولین پرواز با بالون در آلمان

125

«فردیناند زپلین» که یک افسر ارتش آلمان بود بالون خود را با ۱۶ کپسول هیدروژن با سرعتی نزدیک به ۲۳ کیلومتر در ساعت به حرکت درآورد. «زپلین» موفق شد ۱۰ سال بعد یک بالون مسافربر درست کند. وی بعدا دور دنیا را با بالون طی کرد. (عکس زپلین در انکارتا موجود است).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here