۱۸۹۶ میلادی درگذشت متیو بریدی پدر عکس خبری

11

«متیو بریدی» که با دیدن صحنه های جنگ «کریمه» بهفکر ابداع حرفه عکسخبری افتاد و نقش مؤثری در پیشرفت دوربین، چاپ و عکسبرداری داشت در ۷۲ سالگی درگذشت. او با گروهش جنگ داخلی امریکا را پوشش داد و در مورد اهمیت عکسخبری میگفت: بعضی روزنامه نگاران با قلم مینویسند و برخی با دوربین. تفاوت در این است که عکس را نمیتوان تحریف کرد و برخلاف نوشته نیاز به سواد هم ندارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here