۱۸۸۹ میلادی زادروز نهرو؛ اولین نخست وزیر هند

94

«جواهر لعل نهرو» یکی از بزرگ‌ترین رهبران جنبش استقلال و کنگرة ملی هند بهدنیا آمد و ۷۵ سال زندگی کرد. او که ۹ سال را در زندان و تبعید گذراند, ضمن تحریر مطالعات تاریخ در زندان, یادداشت‌هایش با عنوان «نگاهی به تاریخ جهان» به یکی از بهترین آثار سیاسی و تاریخی تبدیل شد.

«نهرو» همراه با «سوکارنو»، «تیتو» و «جمال عبدالناصر» جنبش «عدم تعهد» را پایهگذاری کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here