۱۸۸۷ میلادی زادروز نویسندة اعلامیه حقوق بشر

94

«رنه کاسین» حقوقدان فرانسوی که معتقد بود مشکل اصلی بشر نقض حقوق اولیة اوست، در سال ۱۹۶۸ برنده جایزه صلح «نوبل» شد، خواستار ایجاد دادگاههای بینالمللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر شد تا تبعه هر کشور بتواند در امنیت کامل علیه دولتش دادخواست بدهد و یک ضابطه بین المللی برای تضمین اجرای احکام دادگاه‌ها تدوین گردد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here