۱۸۸۶ میلادی درگذشت تاریخ نویس مشهور آلمانی

223

«لئوپولد فون رانکه» مورخ بزرگ آلمانی در وین متولد شد. وی مدرسهیی برای تاریخنگاری تأسیس کرد و در این مدرسه بر مبنای گردآوری اسناد از شهود صحنههای تاریخی کار خود را آغاز کرد که در نوع خود شیوة جدیدی در تاریخ نگاری بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here