۱۸۸۶ ميلادی درگذشت تاريخ نويس مشهور آلمانی

2
لئوپولد فون رانكه

«لئوپولد فون رانكه» مورخ بزرگ آلمانی در وين متولد شد. وی مدرسه يی برای تاريخ نگاری تأسيس كرد و در اين مدرسه بر مبنای گردآوری اسناد از شهود صحنه های تاريخی كار خود را آغاز كرد كه در نوع خود شيوه جديدی در تاريخ نگاری بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here