۱۸۸۵ میلادی درگذشت ویکتور هوگو

246

«ویکتور هوگو» نویسندة معروف و بنیان‌گذار مکتب رومانتیسم در ۲۶ فوریهٌ ۱۸۰۲ در شهر «بزانسون« فرانسه بهدنیا آمد. وی که هواخواه آزادی وطرفدار طبقات محروم بود براثر مخالفت با ناپلئون سوم، ۲۰ سال در تبعید بسربرد. مهمترین آثار «هوگو» عبارتند از : «بینوایان»، «کلیسای نتردام »، «کارگران دریا»، «مردی که می‌خندد» و «آخرین روز یک محکوم».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here