۱۸۸۴ ميلادی اختراع تير بار

13

«هيرام ماكسيم» يك تكنيسين آمريكايی كه در لندن كار می كرد اختراع خود «تير بار» را به معرض نمايش گذارد. اين سلاح كه سلاح مرگبار نام گرفت, ميتوانست هر دقيقه تا ۶۰۰ گلوله شليك كند. بسياری از دولتها پس از آگاه شدن از اختراع ماكسيم در صدد به دست آوردن تير بار برآمدند و مهندسان خود را وادار به ساختن آن كردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here