۱۸۸۲ میلادی زادروز «ویرجینیا وولف» نویسندة معروف انگلیسی

172

«ویرجینیا وولف» که در بارهاش گفتهاند «برای نوشتن زاده شده بود» و کتاب را موثرترین وسیله نفوذ در افکار میدانست بهدنیا آمد. سفر، شب و روز، دوشنبه یا سه شنبه، اطاق جیکوب، خانم دالوی، ارلاندو، اطاق خودم، آن سالها، راجر فرای … از آثار معروف وی بهشمار میرود. «ویرجینیا» که در جریان بمباران آلمانها در ۱۹۴۱ دچار بیماری افسردگی شده بود, در ۵۹سالگی خود را در رودخانه «اوز» غرق کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here