۱۸۷۴ میلادی درگذشت ژول میشله تاریخ نگار فرانسوی

3

«ژول میشله Jules Michelet» تاریخ نگار فرانسوی در سن ۷۵ سالگی درگذشت. مهمترین کار وی نگارش «تاریخ فرانسه» است که برای این کار ۳۰سال وقت صرف کرد. در این کتاب، «میشله» جزئیات تحولاتی را که به ساخت ملت فرانسه منجر شد به رشتة تحریر کشیده و کیفیت و روحیه فرانسویان را از دیدگاهی میهندوستانه منعکس ساخته است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here