۱۸۷۱ میلادی تصرف پاریس برای تأمین وحدت آلمان

132

شهر پاریس پس از ۵ ماه مقاومت در برابر نیروهای آلمانی به فرماندهی بیسمارک سقوط کرد و نظامیان و دولت فرانسه, در برابر نیروهای آلمان تسلیم شدند. به رغم تسلیم قوای دولتی در برابر ارتش آلمان, نیروهای مردمی در جنوب پاریس و شهرهای دیگر با تشکیل هستهها و نیروهای مقاومت، پایداری کردند که به تشکیل کمون پاریس انجامید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here