۱۸۷۰ میلادی درگذشت چارلز دیکنز

190

«چارلز دیکنز» نویسندة مشهور انگلیسی, که در تصویر زندگی و احساسات کودکانه نبوغ خاصی داشت, در فوریة ۱۸۱۲ در «پورتسی» انگلستان متولد شد. او کودکیش را در فقر و محرومیت سپری کرد, در ۱۵ سالگی در یک شرکت به کارحقوقی پرداخت و پس از مدتی به گزارشگری و نویسندگی روی آورد. دیکنز ۱۵ کتاب و دهها داستان کوتاه از خود به یادگارگذاشت.

«الیورتوییست» و «دیوید کاپرفیلد» از آثار معروف دیکنز است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here