۱۸۷۰ ميلادی درگذشت چارلز ديكنز

8

«چارلز ديكنز» نويسنده مشهور انگليسی كه در تصوير زندگی و احساسات كودكانه نبوغ خاصی داشت در فوريه ۱۸۱۲ در «پورتسی» انگلستان متولد شد. او كودكيش را در فقر و محروميت سپری كرد در ۱۵ سالگی در يك شركت به كارحقوقی پرداخت و پس از مدتی به گزارشگری و نويسندگی روی آورد. ديكنز ۱۵ كتاب و دهها داستان كوتاه از خود به يادگارگذاشت.

«اليورتوييست» و «ديويد كاپرفيلد» از آثار معروف ديكنز است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here