۱۸۶۹ میلادی زادروز گاندی

119

«» رهبر انقلاب استقلال «هندوستان» و بنیانگذار «جمهوری هند» در این روز بهدنیا آمد و ۷۸ سال عمر کرد. وی که مبتکر مبارزه منفی و نمونة ساده زیستن و فروتنی بود در سال ۱۹۴۸ به دست یک هندوی متعصب و مخالف تقسیم شبه قاره هندوستان به دو کشور هند و پاکستان ترور شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here