۱۸۶۹ میلادی رفع اتهام از رهبران کنفدراسیون آمریکا

3

دادستان کل آمریکا قرار منع تعقیب «جفرسون دیویس» رئیس کنفدراسیون آمریکا (رئیس جمهور ایالات جداشده از اتحادیه ) و همکاران او را صادر کرد و به این ترتیب هیچ کس بهخاطر جنگ داخلی ۴ساله که با تلفات و ویرانیهای فراوان همراه بود، مجازات نشد. این اقدام تاریخی دادستان آمریکا که نشانی از پیشرفت تمدن است, ضمن کاهش حس انتقامگیری, باعث شد زخمها و ضایعات ناشی از جنگ سریعتر التیام یابد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here