۱۸۶۷ ميلادی آلفرد نوبل و اختراع ديناميت

11

مهندس «آلفرد نوبل» سوئدی كه در سال ۱۸۶۶ «ديناميت» را اختراع كرده بود، قدرت انفجاری آن را به معرض تماشای عموم گذارد.

«نوبل» كه ماده منفجرهيی ساخته بود كه در كشتن و تخريب استفاده شود دچار عذاب وجدان بود. بدين سبب سرانجام تصميم گرفت ثروتش را وقف جايزه به كسانی كند كه هرسال بزرگترين خدمت را به بشريت ميكنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here