۱۸۶۰ ميلادی زاد روز آنتوان چخوف

16
«آنتون پاولوويچ چخوف» نويسندة تواناي روسيه

«آنتون پاولوويچ چخوف» نويسنده توانای روسيه در اين روز به دنيا آمد و ۶۴ سال عمر کرد. چخوف پزشك بود و با راه‌اندازی كلينيكی رايگان برای تهيدستان, به آنان خدمت ميكرد, تسلط و مهارت اصلی‌اش را در نگارش داستانهای كوتاه نشان داد.

ايوانف، مرغ دريا، عمو وانيا، سه خواهر و باغ آلبالو از معروفترين داستانها و نمايشنامه‌های چخوف‌ به شمار ميروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here