۱۸۵۳ میلادی زادر روز خوزه مارتی؛ قهرمان ملی کوبا

149

«خوزه مارتی» قهرمان ملی کوباییان در این روز به دنیا آمد و در ۴۲سالگی در«دوس ریوس» در نبرد با نیروهای اسپانیایی کشته شد. وی که شاعر, نقاش و نویسندهیی خوش ذوق و میهنپرست بود, رهبری استقلال طلبان کوبا بر ضد استعمار اسپانیا را بهدست گرفت. «خوزه مارتی» در حافظه و تاریخچة کوبا به عنوان مبارزی فعال علیه بردگی، استعمار، اختناق و ضد فساد مقامات محلی شناخته میشود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here