۱۸۴۹ میلادی نجات ناگهانی داستویفسکی

78

پس از محاکمة تعدادی از روشنفکران روسیه, درحالیکه محکومان را در زیر بارش برف در میدانی به ستونهای چوبی بسته و جوخة اعدام آماده میشد, تزار فرمان لغو حکم «فیودور داستویفسکی» را صادر کرد. این دستور چند ثانیه پیش از شلیک, در لحظهیی که نظامیان سینة محکومان را نشانه گرفته بودند به محل رسید و اینچنین نویسندة شهیر روسیه نجات یافت. وی احساسش را در لحظة فرمان شلیک شرح داده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here