۱۸۴۱ میلادی زادروز بنیانگذار گزارشگری در جنگ

225

«آلفرد تاونزند» نخستین روزنامه نگاری که حرفة گزارشگری جنگ به روش نوین را به وجود آورد، در این روز بهدنیا آمد و ۷۳سال زندگی کرد. او معتقد بود کسی که به سیاست و تکنیکهای جنگ اشراف نداشته باشد و تاریخ و جغرافیا نداند, هرگز نمیتواند یک گزارش بیطرفانه و واقعی از یک عملیات جنگی تهیه کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here