۱۸۳۹ میلادی استقلال بلژیک

144

در آخرین سالهای قرن هجدهم، فرانسویان بر بلژیک مسلط شده و این کشور را تحت قیمومت خود گرفته بودند. بلژیکیها برای مقابله با تسلط فرانسویان، با هلند متحد شدند اما این اتحاد دوام نیاورد. سرانجام در ۲۰ آوریل سال ۱۸۳۹، طبق معاهدة لندن، بلژیک از فرانسه مستقل شد و دارای حکومت سلطنتی گردید و لئوپولد ساکس کوبورگ، بعنوان نخستین پادشاه بلژیک برگزیده شد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here