۱۸۳۷ میلادی زادروز مؤلف دیکشنری آکسفورد

148

a«جیمز اگوستوس هنری موری» زبان شناس بلند آوازة اسکاتلندی و مؤلف واژهنامة انگلیسی آکسفورد در این روز بهدنیا آمد و ۷۸سال عمر کرد.

جیمز موری که به نوشته خودش از جوانی علاقمند به شاخه «تاریخ زبان» از رشته انسانشناسی بود پس از چند سال تدریس، وارد دنیای واژهها شد و کار تدوین واژهنامة آکسفورد را به دست گرفت. کاری که تا لحظه مرگ ادامه داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here