۱۸۳۷ میلادی درگذشت پوشکین نویسنده شهیر روسی

184

«الکساندر سرگیویچ پوشکین» شاعر و نویسندهیی که بسیاری او را بنیانگذار ادبیات نوین روسیه میدانند, در ۳۸سالگی, بعد از توطئهیی که به یک دوئل انجامید به قتل رسید. او با خلق «بوریس گودونوف» تحولی بزرگ در ادبیات روسیه ایجاد کردد و همواره درآثارش ضمن تأکید بر مسئولیت اجتماعی انسانها, ایمان به پیروزی و آزادی برجسته است. سوار برنجی، پلتاوا، تابوت‌ساز، ضربة آتشین،  دامسیاه، کولیها و توفان از آثار معروف پوشکین بهشمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here