۱۸۳۷ میلادی درگذشت پوشکین نویسنده شهیر روسی

6
photo1الکساندر سرگیویچ پوشکین

«الکساندر سرگیویچ پوشکین» شاعر و نویسنده ای که بسیاری او را بنیانگذار ادبیات نوین روسیه میدانند, در ۳۸سالگی, بعد از توطئهیی که به یک دوئل انجامید به قتل رسید. او با خلق «بوریس گودونوف» تحولی بزرگ در ادبیات روسیه ایجاد کردد و همواره درآثارش ضمن تأکید بر مسئولیت اجتماعی انسانها, ایمان به پیروزی و آزادی برجسته است. سوار برنجی، پلتاوا، تابوت‌ساز، ضربه آتشین، دامسیاه، کولیها و توفان از آثار معروف پوشکین بهشمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here