۱۸۳۵ میلادی زمین لرزه های کونسپسیون در شیلی

201

یک زمین لرزه شدید شهر «کونسپسیون» در کشور شیلی را به کلی ویران ساخت و تلفات سنگینی بهبار آورد. این شهر قبلاً ۵بار دیگر نیز دچار زلزله شده بود. در پی زلزله سال۱۸۳۵ که باعث تخریب کامل شهر شد، باقیمانده جمعیت به شهر جدیدی که به همان نام ساخته شده بود، منتقل شدند. «کنسپسیون» جدید اکنون با حومهاش جمعیتی بالغ بر۹۰۰هزار نفر را شامل میشود. این شهر هم در سالهای ۱۹۳۹، ۱۹۶۰ و ۲۰۱۰ گرفتار زلزله شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here