۱۸۱۸ میلادی زادروز کارل مارکس

215

فیلسوف آلمانی، بنیانگذار سوسیالیسم علمی که با کشف قوانین حرکت تاریخ و اعتقاد به این که «فلسفه باید به صورت عمل درآید تا تغییر به وجود آورد» منشأ تغییرات بزرگی در جهان شد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here