۱۸۱۸ میلادی استقلال کشور شیلی

151

کشور شیلی, در این روز استقلال یافت. کشور شیلی مهاجر نشین قدیمی اسپانیا بود, که به شکل باریکة طولانی در آمریکای جنوبی و بر ساحل اقیانوس آرام قرار دارد. شیلی را به علت آن که نقشه این کشور یک نوار باریک و طولانی است، «اسراف جغرافیایی» مینامند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here