۱۸۱۳ میلادی انتشار کتابی با نویسنده ناشناس

15

در این روز کتابی با عنوان «غرور و تبعیض» در لندن انتشار یافت که نویسنده به جای نام مؤلف نوشته بود: یک بانو (A Lady). از آنجا که «تبعیض» موضوع روز آن زمان بود و نویسنده خوب موضوع را تشریح کرده بود، ظرف دو ماه، کتاب به چاپ هفتم رسید و همه میخواستند بدانند این نوشته جالب کار کیست. سر انجام «جین آستن» به عنوان نویسنده کتاب شناخته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here