۱۸۱۲ میلادی نبرد کارابوبو و استقلال ونزوئلا

190

نبرد «کارابوبو» به رهبری «سیمون بولیوار» با نیروهای استعمار اسپانیا بهفرماندهی «فیلد مارشال میگوئل» روی داد . استقلال طلبان پیروز شدند و ونزوئلا استقلال یافت. نیروهای «بولیوار» ۸هزار تن بودند و ۲۰۰کشته دادند، اما تلفات اسپانیاییها بیش از ۳هزار تن بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here