۱۸۱۲ ميلادی نبرد كارابوبو و استقلال ونزوئلا

8

نبرد «کارابوبو» به رهبری «سيمون بوليوار» با نيروهای استعمار اسپانيا به فرماندهی «فيلد مارشال ميگوئل» روی داد . استقلال طلبان پيروز شدند و ونزوئلا استقلال يافت. نيروهای «بوليوار» ۸هزار تن بودند و ۲۰۰کشته دادند، اما تلفات اسپانيايیها بيش از ۳هزار تن بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here