۱۸۰۹ میلادی درگذشت توماس پین

221

«توماس پین» نویسنده مشهور انگلیسی – آمریکایی که در دوران سه انقلاب بزرگ قرن هجدهم, یعنی انقلاب صنعتی انگلستان, انقلاب استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه در این سه کشور حضور داشت در نیویورک درگذشت. او فیلسوف وسیاستمدار برجستهیی بود که با نوشته های خود مردم را به مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری میشوراند. کتابهای «عقل سلیم» و «عصر تعقل و دلیل» از آثار اوست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here