۱۸۰۹ ميلادی درگذشت توماس پين

7

«توماس پين» نويسنده مشهور انگليسی – آمريكايی كه در دوران سه انقلاب بزرگ قرن هجدهم, يعنی انقلاب صنعتی انگلستان, انقلاب استقلال آمريكا و انقلاب كبير فرانسه در اين سه كشور حضور داشت در نيويورك درگذشت. او فيلسوف وسياستمدار برجسته ایی بود كه با نوشته های خود مردم را به مبارزه عليه استبداد و ديكتاتوری ميشوراند. كتابهای «عقل سليم» و «عصر تعقل و دليل» از آثار اوست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here